card

УЛНЫ ШИР

Гарал үүсэл: Монгол

Үхрийн шир

Онцлог: Хамгийн сүүлийн үеийн технологийн дагуу,  арьс шир идээлэхэд ашигладаг дэлхийд алдартай ургамлын идээлгээр нэвт идээлсэн, ямар ч голгүй.

Зузаан: 3,5-4.5 mm

 Хэрэглэчийн хүсэлтээр бүтээгдэхүүний зуузан, өнгөний захиалга авч үйлдвэрлэн бэлэн болгох хугацаа: 14 хоног.