card

АЖЛЫН ГУТЛЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ АРЬС

Гарал үүсэл: Монгол

Үхрийн шир

Хагас хромын идээлгэ - Пигментэд – Ажлын гутлын араар арласан

Зузаан: 1.8-2.2 mm.

Хэрэглэчийн хүсэлтээр бүтээгдэхүүний зуузан, өнгөний захиалга авч үйлдвэрлэн бэлэн болгох хугацаа: 14 хоног.

Агуулахад бэлэн бүтээгдэхүүн

Зузаан: 2.0 мм

Өнгөний сонголт: Хар